Garasje/redskapshus

Garasje/redskapshus

Skal du bygge garasje? Vi har lang erfaring med å bygge små konstruksjoner som garasjer og boder.

Krav til frittstående bygg

I motsetning til tilbygg er ikke garasje en konstruksjon du nødvendigvis trenger å sende inn søknad til kommunen for å bygge. I følge byggesaksforskriften kan du sette opp en frittliggende bygning som ikke har et samlet bruksareal på over 50 m2. Det skal heller ikke være høyere enn 4 m eller ha en gesimshøyde på over 3 m. En slik frittliggende bygning kan settes opp med en etasje, og det skal heller ikke bygges kjeller. Til slutt må bygget være plassert minst 1 m fra nabogrense og andre bygninger på eiendommen, samt ikke bygges over ledninger i jorda.

Om bygget ditt innfrir kravene som er nevnt ovenfor, kan du enkelt sette i gang med byggeprosjektet. Så gjelder det bare å finne en aktør til å hjelpe deg. Vi i Trofors Byggemontering kan bistå deg med frittstående bygg som:

  • Garasje
  • Redskapsbod
  • Dukkehus

Vi hjelper deg under hele prosessen

Skulle du mot formodning ønske å bygge et frittstående bygg som overskrider kravene til byggesaksforskriften kan vi også bistå deg i søknadsprosessen. Ta kontakt i dag om du ønsker hjelp med ditt neste byggeprosjekt!

Ønsker du en uforpliktende samtale?

Send oss en henvendelse eller ring oss for en hyggelig samtale.