Tilbygg

Tilbygg

Trenger du mer plass? Om du ønsker mer plass til å bevege deg på eller oppbevare diverse i hjemmet, er tilbygg en god løsning. Mange benytter tilbygg som et alternativ til å flytte og opplever at det var ikke mye som skulle til for at tilværelsen i hjemmet blir langt bedre.

VI hjelper deg med søknad om tilbygg

Når du bygger et tilbygg er det viktig at arbeidet blir utført på riktig måte. Det stilles også krav til godkjent søknad til kommunen for å kunne bygge et tilbygg på tomten din. Søknadsprosessen kan ta form som en ett-trinns eller to-trinns prosess. Om boligen er under 30 kvm vil innsending av en søknad være tilstrekkelig, men overskrider det nye påbygget denne størrelsen vil du måtte sende to søkander; én for rammetillatelse og en for igangsettelse av prosjektet. Vi vet hva som er søknadspliktig og bistår deg gjennom prosessen.

Vi hjelper deg med alle type tilbygg og påbygg.

  • Utvidelse av kjøkkenet
  • Utvidelse av eksisterende boligmasse (nytt inngangsparti)
  • Bygge ny terrasse

Våre snekkere har god erfaring med tilbygg og leverer prosjektet slik som du ønsker det. SKulle du være usikker på hva slags løsning som kan egne seg til ditt bygg, hjelper vi deg gjerne med råd og tips til smarte løsninger.

Ønsker du en uforpliktende samtale?

Send oss en henvendelse eller ring oss for en hyggelig samtale.